Medicalcare-Image

ОТДЕЛЕНИЕ ПО УРОЛОГИЯ

Отделението разполага с 20 болнични легла.


Тук работят 7 лекари, 8 медицински сестри, 6 санитари, технически секретар.

Висококвалифициран лекарски екип предлага съвременни методи на лечение и

специално внимание на пациентите.


ПРЕГЛЕДИ И КОНСУЛТАЦИИ


Отделението разполага с Урологичен кабинет, в който се извършват прегледи,

консултации и урологични манипулации.


УРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ


Д-р Петър Велчев Павлов

- Завършва – Висше образование, София-1961г.

- Специалности по време на следване – Урология-1982г., Хирургия 1980г.

- Допълнителни придобити квалификации –Ехография и Ендоскопи

М.с Ц.Чакова Тел: 02 9268 136


СТАЦИОНАР


Хоспитализация се осъществявя чрез направление № 7 , по спешност в

Урологичен кабинет - в работно време на кабинета и от Спешно звено на V МБАЛ –

София – ЕАД /в извън работно време на Урологичен кабинет.


Отделението е с права за издаване на болнични листове.


Началник на Урологично Отделение:

Д- р Атанас Антонов Доков- Тел:02 92 68 229

- Завършва през 1993г- ВМИ –гр.София

- Специалности по време на следване:

- Хирургия придобита - 1999г. при Проф.Баев

- Урология придобита – 2007г. при Проф. М. Цветков,Проф. Панчев и Проф. Чакъров


- Магистратура Медицински Мениджмънт придобита през 2013г при Проф.

Воденичаров

- Придобита специалност по ЕНДО УРОЛОГИЯ- 2002г.,2003г.,2004г.,2005г. при

Проф.Чакъров и Европейско Урологично Дружество.

- Участник в Национален Конгрес по Урология 1995г.,1996г.,1997г.,2002г.,2003г. и от

2010г. до 2017г. постоянен член в секретариата на конгреса и участник с множество

научни публикации и разработки.

- Член на Бългаското Урологично Дружество

- Проведена специализация и придобит сертификат 2010г. Германия- гр. Мюнхен –

Лазерна ЕНДО УРОЛОГИЯ


Проф. Митко Цветков Цветков, дмн - Уролог

- Завършва Медицински Университет- София 1972г.

- 45г.в Урология –Медицинска Академия- София, от шест години в V МБАЛ-София- ЕАД


Д-р Радослав Иванов Младенов , дм. – Уролог


- Завървшва Медицинска академия 1996г.

- Специализира урология в : УМБАЛСМ „ Пирогов”- Клиника по Урология

- Специалност по Урология - МА -2003г.

- Интервенционален ултра звук в Урологията МА- 2003г.

- Курс по Ендоурология МА 2003г.

- Магистратура- Обществено здраве и здравен мениджмънт- ФОЗ – МУ София 2014г.

- Научна и образователна степен „ Доктор „ – ФОЗ- МУ София-2016г.

- Допълнителни придобити квалификации: Ехографска диагностика

Тел. За връзка -0888628137

Д-р Ивалина Иванова Момчилова - Кардиолог- тел.02/9268288

- Завървшва - ВМИ гр. Пловдив – 1979 г.

- Специалност - Вътрешни болести -1984 г.

- Специалност - Кардиология - 1988 г.

От 1985г. до момента работи в V МБАЛ - София.


Д-р Борис Петков - лекар


- Висше образование – Медицна - Завървшва Медицинска академия през 2014г.

- Висше образование - Психология.


Д-р Димитър Стоилов – лекар


- Висше образование- Медицина


Старша медицинска сестра – Румяна Бакалова тел: 029268236

Медицински сестри : тел: 029268236 - Магда Кацарева, А. Райкова, С.Свиленова,

Е. Петкучева, Р.Иванова, ., В.Влъчкова