Medicalcare-Image

Отделение по пулмология и фтизиатрия

Отделение по пулмология и фтизиатрия провежда диагностика в пълен обем на

всички белодробни заболявания. Извършва активно и интензивно лечение на

остри критични и хронично болни. Оказва консултативна и лечебно-диагостична

помощ. Подготвя и насочва за оперативно, химо- и лъчелечение. Осъществява

рехабилитации ипрофилактики при белодробно болни. Отделението разполага със

съвременна диагностична апаратура. Извършва се разширено функционално

изледване на дишането. Изледват се кръвно - газови параметри и всички

инвазивни манипулации и изследвания:

• плеврални пункции, плеврални биопсии

• трансторакална аспирационна биопсия

• фибробронхоскопия с катетър

• четкова и щипкова биопсия

• трансбронхиални белодробни биопсии

Началник на отделението е д-р Росен Маринов

02/ 92 68 214

02/ 92 68 131