Medicalcare-Image

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЕДИАТРИЯ

В отделението по педиатрия работят 7 лекари, шестима от които със

специалност.


Д-р Слави Филчев - специалности по педиатрия и детска пулмология.

Доктор на медицинските науки с докторат върху детската астма.

Специализация 4 години в Полша и две години във Франция. Частен

кабинет по детска пневмология и фтизиатрия в МЦ „Княжево" - София,

тел. 0887 3000 74

Д-р Здравка Томова - специалност педиатрия, курс по детска нефрология,

работи и като педиатър към МЦ „Св. Клементина", ситуиран на

територията на Пета МБАЛ.

Д-р Николай Димитров, специалности педиатрия и детска

ревмокардиология. Работи и в дежурен кабинет на ГПИМП „Св. Мина"

ООД, тел. 08888 05426

Д-р Пламен Попов - специалност педиатрия, курсове по детска

гастроентерология и пулмология, работи и като педиатър към МЦ

Костинброд, тел. 0898 46 44 99

Д-р Яна Янева - специалист по педиатрия, курсове по детска

гастроентерология и интензивна терапия, работи и в дежурен кабинет на

Първа Детска консултативна клиника като педиатър, тел. 0889 838389


Д-р Ива Иванова - специалност педиатрия, интереси в областта на

детската пулмология, работи и в Медицински център „Княжево", тел.

0886 828 280

Д-р Магда Горанова - специализант по педиатрия


Отделението работи 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата и

приема планово и по спешност пациенти от София и страната. В

отделението се лекуват заболяванив от почти целия спектър на детската

патология: белодробни заболявания (бронхит, пневмония, бронхиолит,

бронхиална астма, ларингит), заболявания на храносмилателния тракт

(гастрити, повръщане, диария), бъбречни заболявания (пиелонефрит,

тубуло-интерстицислен нефрит,остри алергични реакции, артериална

хипертония, неясни фебрилни съсстояния и др.


Отделението разполага с нов и уникален апарат за изследване на

дихателната функция на децата - спирометър, работещ на базата на

импулсната осцилометрия. За разлика от обикновената спирометрия,

която е възможна при деца над 7-8 годишна възраст, тази техника

позволява изследването на дишането при деца над 2 годишна възраст.

Изследванетое неинвазивно и дава информация за състоянието на

бронхите, белодробния паренхим и еластичните свойства на дихателните

структури.