Medicalcare-Image

Отделение по „Нуклеарна медицина”

Отделение по „Нуклеарна медицина”

ПЕТ/КТ ( позитронно-емисионна томография с компютърна томография) е най-
модерният диагностичен хибриден метод за поставяне на диагноза, предимно при туморни
заболявания. Прилага се за точно определяне на стадия на болестта, за проследяване и
откриване на рецидиви и/или метастази, както и за оценка на ефекта от лечението.
Изследването е показано при злокачествени заболявания на белия дроб, на млечната
жлеза, на храносмилателния тракт, на главата и шията, на женските гениталии, на
отделителната система, при лимфоми, меланоми и др.

ПЕТ/КТ показва комплексен образ на органа, съчетаващ функционалната информация
на нуклеарно-медицинския сцинтиграфски метод с детайлната морфологична информация
от компютърната томография ( КТ), изобразявайки едновременно клетъчния метаболизъм
и органната структура.

ПЕТ/КТ установява промени на клетъчно ниво с голяма точност и чувствителност по-
рано от другите образни методи. Използваният радионуклид е с кратък период на
полуразпад, отделя се бързо от организма и облъчването не носи рискове, сравнени с
ползата. Методът е неинвазивен, безболезнен и без противопоказания, освен бременност.

Подготовка за изследването:

- изисква се период на гладуване 6 часа преди изследването.

- без тежки физически натоварвания 24 часа преди изследването.

- изследване на кръвната захар и креатинина.

- предоставяне на епикриза, резултати от всички лабораторни и образни изследвания.

- консултация с лекар при наличие на алергия, клаустрофобия, придружаващи
заболявания.

Винаги планирайте няколко дни предварително изследването и предвиждайте престой в
центъра за няколко часа.

Процедура

След разговор със специалист ще Ви бъде инжектирано малко количество радиоактивна
глюкоза. Следва изчакване за 45 - 90 мин. в специално помещение, където не трябва да се
движите и да разговаряте. Необходимо е да пиете около 1 литър вода със или без орален
контраст. Самото изследване трае около 25 - 30 мин., след което може да напуснете
ПЕТ/КТ центъра. Резултатът ще Ви бъде предоставен в рамките на 3 работни дни.
Препоръчва се приемане на повече вода за по-бързо отделяне на радиофармацевтика от
организма.

Началник доц. д-р Тошко Петров, д.м.

Лекари

д-р Петьо Чиков

д-р Кирил Младенов, д.м.

ст.м.с Елица Добринова

телефон: 070011248