Medicalcare-Image

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА

Разполага с 20 болнични легла.

Тук работят 7 лекари, 9 специалиста по здравни грижи, технически секретар, 4

санитари.

Висококвалифициран лекарски екип прилага прецизна диагностика и съвременни

методи за лечение.

Дългогодишен опит в провеждането на клинични изпитвания с нови медикаменти.

ПРЕГЛЕДИ И КОНСУЛТАЦИИ


Отделението разполага с Ехографски кабинет, с ехографска апаратура от най-висок клас,

която осигурява висококачествено образно диагностициране, извършвано от лекар с

придобита специалност и сертифициран за работа с ултразвукова апаратура.

Консултативен кабинет, в който се провеждат прегледи и консултации.

СТАЦИОНАР

Хоспитализация се осъществява чрез Направление № 7 или по спешност от Спешно

звено на 5 МБАЛ София ЕАД.

Отделението е с права за издаване на болнични листове за временна

нетрудоспособност и Протоколи за отпускане на скъпоструващи медикаменти.

Провежда обучение на пациенти със Захарен диабет по отношение на хранителен и

двигателен режим, хипогликемии, самоконтрол на нивата на кръвна захар, дозиране и

инжектиране на инсулин.

Началник на отделение: тел: 92 68 213 - Д-р Ивайло Лефтеров – Ендокринология и болести на

обмяната, Вътрешни болести.

Лекари: тел: 92 68 114


Д-р И. Калайджиев – Ендокринология и болести на обмяната, Ехографии на щитовидна жлеза и

коремни органи.

Д-р Ю. Лозева – Вътрешни болести, Ехографии на щитовидна жлеза и коремни органи.

Д-р Райчева - – Ендокринология и болести на обмяната, Вътрешни болести.

Д-р Кючукова, д-р Маркова, д-р Кънева - Специализанти


Старша медицинска сестра: тел: 92 68 128 - Евдокия Николова

Медицински сестри: тел: 92 68 161 - П. Йонева, В. Алексиева, Е. Недкова, В. Василева, И.

Топалова, К. Райчева, С. Николова

Технически секретар: 92 68 128 - Е. Петкова

Санитари: В. Иванова, В. Ванчева, Я. Христова, Б. Томова

Ехографски кабинет – тел: 92 68 145