Medicalcare-Image

ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Структура:

Ÿ Анестезиологичен сектор.

Ÿ Сектор за интензивно лечение - разполага с 12 легла.

 Анестезилогичен кабинет за предоперативна консултация.

В отделението се полагат грижи за пациентите 24 часа в денонощието.

Обезпечават се всички видове анестезии за планови и спешни оперативни

интервенции и пълен обем интензивно лечение.