Medicalcare-Image

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Осъществяват се основните ендоскопски изследвания в

гастроентерологията, диатермна полипектомия , ендоскопска лазерна терапия ,

ехографски изследвания и манипулации. Отделението е със степен „ база за

специализация по гастроентерология “ .

В гастроентерологичното отделение се извършват амбулаторни прегледи с

насоченост за консултативни, контролни и предболнични в специализирания

гастроентерологичен кабинет към болницата всеки работен ден от 08,00ч до 14,00ч

, като се работи по договор с НЗОК на болницата по следните клинични пътеки -

68, 69, 70, 71, 72, 74 и 75 .

Eкипът на отделението е в състав от : 7 лекари, 12 медицински сестри, 1

технически секретар и 5 санитари.

Отделението залага на високопрофесионално и компетентна медицинска

дейност и внимателно отношение и всеотдайна грижата към пациентите.

През 2013г до 2016г е направен основен ремонт в отделението.

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ – д-р Гиргина Стоянова


Член на Българско гастроенторологично дружество, Европейската асоциация за

изучаване на черен дроб и на Европейска организация за изучаване на хроничните

чревни заболявания.

Над 30 годишен стаж в ПЕТА МБАЛ , специалист вътрешна медицина,

гастроентерология и диететика. Специализирала в насока ендоскопски изследвания

и манипулации в гастроинтестинален тракт , владее методите на лазерна

коагулация и биостимулация , консултативна практика по лечебно хранене и

индивидуализирани диети основно при възпалителни заболявания на червата ,

язвена болест и чернодробна патология .

В рамките на всеки работен ден , осъществява консултативни прегледи ,

ендоскопски изследвания в стационарни условия съгласно изискванията на НЗОК,

специализирани клинични проучвания , биолигична терапия при хронични

възпалителни заболявания на червата , диагностика и проследяване на

преканцерози и колоректален рак.


Тел. За връзка : 02/ 926-8- 245, 02/ 926-8- 202, 02/ 326-8- 284

Всеки ден м/ у 08.00ч и 14.00ч

Консултативни кабинети: № 204, 205 и 207