Medicalcare-Image

Отделения

Клинична лаборатория

В Клинична лаборатория работят двама лекари, един биохимик, един биолог и девет лаборанти.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Лаборатория по трансфузионна хематология

В лабораторията се извършва:

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Микробиологична лаборатория

В микробиологичната лаборатория се извършват следните изследвания:

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Болнична аптека

Пета МБАЛ – София ЕАД разполага с добре оборудвана и заредена болнична аптека,която е разположена на площ от 500 кв.м и съществува от създаването на болницата.Това е звеното,което осигурява,съхранява и отпуска медикаменти, медицински изделия, пре

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Диагностично-консултативен блок

На централния вход на болницата е разположена регистратура, работеща 24 часа без прекъсване, с информационна система за обслужване на пациентите и обмен на информация между различните звена на болницата.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Операционен Блок

Операционният блок е самостоятелно звено в което се извършват средни и големи по обем оперативни интервенции на двете хирургични отделения, урологично и Гинекологична клиника, годишно около 4 000 операции. Операционният блок се състои от 6 /шест/ операцио

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

УНГ

УНГ отделение при ПЕТА МБАЛ София ЕАД

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Кардиологично отделение

Кардиологичното отделение на 5 МБАЛ е с 24/7 режим на работа, като приема както спешни, така и планови болни.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО „ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ”

Във „Вътрешно отделение” се приемат денонощно пациенти от цялата страна, независимо от тежестта на състоянието им и усложненията.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО УРОЛОГИЯ

Провежда : -диагностика, лечение на урологични заболявания - извършва ендоскопски и хирургични интервенции - ендоскопска апаратура, апарат за урофлоуметрия

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Гастроентерологично отделение разполага със 20 легла за диагностика и терапия на заболяванията на горен и долен гастроинтестинален тракт , жлъчно-билиарната система.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА

Провежда диагностика, превенция и лечение на: Захарен диабет тип 1 и тип 2 72 ч. Мониторинг на кръвна захар – SGM Обучение на пациенти със Захарен диабет Заболявания на щитовидната и паращитовидните жлези Метаболитни нарушения – Затлъстяване, Поликис

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЕДИАТРИЯ

Отделението по педиатрия разполага с 20 болнични легла за деца от 1 до 18 години. Стаите са с баня и тоалетна и са оборудвани с телевизори. Отделението осигурява дежурства 24 часа в денонощието и приема планово и по спешност деца от цялата страна. Нали

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

В отделението се полагат грижи за пациентите 24 часа в денонощието. Обезпечават се всички видове анестезии за планови и спешни оперативни интервенции и пълен обем интензивно лечение.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Второ Хирургичното отделение

Второ Хирургичното отделение разполага с лапароскопска апаратура, която позволява минимално инвазивни оперативни интервенции при камъни на жлъчния мехур, постоперативни хернии, хернии на предна коремна стена, дивертикулоза на дебело черво и др.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Първо Хирургичното отделение

Първо Хирургичното отделение разполага с лапароскопска апаратура, която позволява минимално инвазивни оперативни интервенции при камъни на жлъчния мехур, постоперативни хернии, хернии на предна коремна стена, дивертикулоза на дебело черво, апандицит, кист

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Отделение по пулмология и фтизиатрия

Отделение по пулмология и фтизиатрия провежда диагностика в пълен обем на всички белодробни заболявания. Извършва активно и интензивно лечение на остри критични и хронично болни. Оказва консултативна и лечебно-диагостична помощ. Подготвя и насочв

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

В отделението с прилага физикално лечение и рехабилитация на болни с различни заболявания от всички области на медицината:

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Отделение по образна диагностика

Отделението притежава необходимата лицензия от Агенцията за ядрено регулиране за работа с източници на йонизиращи лъчения. Работи се съгласно Стандарта за обрана диагностика.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Отделение по „Очни болести”

Отделение по „Очни болести” се намира се на етаж 7 на хирургичен блок. Разполага с 10 легла. Стаите разполагат със санитарен възел и телевизор.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ
Отделение по „Нуклеарна медицина”

Отделение по „Нуклеарна медицина”

ПЕТ/КТ ( позитронно-емисионна томография с компютърна томография) е най- модерният диагностичен хибриден метод за поставяне на диагноза, предимно при туморни заболявания.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ